Hệ thống khách hàng tự phục vụ

Hệ thống khách hàng tự phục vụ

HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG TỰ PHỤC VỤ

“Cung cấp sản phẩm/dịch vụ để khách hàng tự thực hiện thao tác giao dịch mà không cần phải tương tác với giao dịch viên”

KHÁCH HÀNG TỰ PHỤC VỤ LÀ GÌ?

Là giải pháp giúp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng thông qua thiết bị và hệ thống máy móc tự động không cần có sự hiện diện của giao dịch viên.

Ví dụ: TPBank LiveBank là mô hình giao dịch trực tuyến hoạt động 24/7, khách hàng có thể tự thực hiện gần như toàn bộ các nhu cầu giao dịch với ngân hàng thông qua hệ thống Video Teller Machine (VTM)

( Hệ thống hoàn toàn tự động tiện ích dịch vụ cho khách hàng )

MÁY MÓC, THIẾT BỊ TỰ PHỤC VỤ ĐANG THAY ĐỔI HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Từ đơn giản như: máy rút tiền (ATM), máy nộp tiền (CDM), thẻ rung tự phục vụ, tự thanh toán (QR Code Payment), máy bán hàng tự động (ASM)… đến phức tạp như: ngân hàng tự giao dịch (VTM), Kiosk bán sim tự động (SVM), Kiosk tự Check-in hàng không… Sawaa là đơn vị liên doanh sản xuất và phân phối đa dạng các hệ thống, kiosk, thiết bị tự phục vụ hiện đại nhất hiện nay.

Please follow and like us: