Giải pháp gọi phục vụ – Nhà hàng, Khách sạn – giá trị thành công lớn..!

Giải pháp gọi phục vụ – Nhà hàng, Khách sạn – giá trị thành công lớn..!

Phong cách phục vụ nhanh chóng và hiện đại, làm tăng hiệu quả công việc, giảm chi phí thời gian, quan trọng nhất luôn làm khách hàng hài lòng.

Giải pháp hiệu quả là một hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh Nhà hàng, cho các nhà hàng, Khách sạn, Karaoke, Spa, Bar, và quản lý như một thông tin liên lạc nhanh chóng và chính xác với khách hàng giảm thiểu thời gian phục vụ bởi một tuyến đường máy chủ của bảng thiết lập chính xác, dự đoán khách hàng thời gian chờ đợi, máy báo khách phân trang của khách hàng, đáp ứng một cách nhanh chóng và cung cấp các yêu cầu thích hợp. Để nó cho phép duy trì một bầu không khí bình tĩnh trong các cửa hàng và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hệ thống nhắn tin nhà hàng,  hệ thống gọi bảng hiển thị số, và hệ thống radio hai chiều rất phù hợp và thông minh.

Please follow and like us: